S ČÍM POMÔŽEM

Občanom

 • potrebuješ prepísať byt, dom, pozemok, vybaviť komunikáciu s katastrom?
 • máš problémy ohľadom bývania – nemôžeš platiť nájomné alebo ťa chcú vysťahovať?
 • más problémy v práci? – neplatia ti mzdu, dostal si výpoveď, chceš dať výpoveď, chce od teba zamestnávateľ, aby si mu nahradil spôsobenú škodu, nechcú ti preplatiť nevyčerpanú dovolenku alebo máš iný problém?
 • máš problémy s neplatičmi? dlhuje ti niekto peniaze alebo neplatí nájomné?
 • pokuty, priestupky – dostal si pokutu a myslíš že neoprávnene?
 • polícia – bol si predvolaný na výsluch alebo ťa kontaktovala polícia v inej veci?
 • potrebuješ napísať, pripomienkovať alebo sa len poradiť o nejakej zmluve?
 • dedíš a nevieš čo a ako? chceš napísať závet?
 • rozviedol si sa a potrebuješ vyporiadať majetok?
 • kúpil si si tovar alebo službu a potrebuješ pomôcť s reklamáciou?
 • prišiel ti list zo súdu?

 

Podnikateľom (aj obchodným spoločnostiam)

 • chceš začať podnikať – založiť si živnosť, alebo obchodnú spoločnosť (napr. s.r.o.)?
 • potrebuješ zmeniť údaje zapísané v živnostenskom registri alebo v obchodnom registri (zmeniť predmet podnikania, adresu, obchodné meno, previesť obchodný podiel, zmeniť konateľov alebo spoločníkov)?
 • potrebuješ napísať alebo konzultovať obchodnú alebo inú zmluvu?
 • neplatia ti odberatelia faktúry načas?
 • spôsobil ti niekto škodu?
 • potrebuješ sa zapísať do registra partnerov verejného sektora (RPVS)? hľadáš oprávnenú osobu na tento účel?

 

Verejným organizáciám