RPVS

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Podnikateľom ponúkam služby oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci týchto služieb ponúkam:

  • prvozápis partnera verejného sektora,
  • zmenu existujúceho partnera verejného sektora,
  • výmaz partnera verejného sektora,
  • overenie identifikácie konečných užívateľov výhod.

V prípade záujmu o využitie týchto služieb ma, prosím, kontaktuj ohľadom bližších informácií a cenovej ponuky.

Bližšie informácie o registri partnerov verejného sektora nájdeš na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://rpvs.gov.sk/rpvs/