KOĽKO TO STOJÍ

Nemám cenník, každú vec posudzujem individuálne, pretože každá je v niečom špecifická. Čo je podstatné, cenu sa vždy dozvieš vopred – a až na základe toho sa rozhodneš, či využiješ moje služby alebo nie. Nikdy od teba nebudem žiadať zaplatiť niečo, o čom by si vopred nevedel.

Čo sa píše v zákone o advokácii?

  • § 18 ods. 4:

Advokát je povinný v priebehu poskytovania právnej služby informovať klienta, ktorý je spotrebiteľom právnej služby, o výške odmeny za úkon právnej služby ešte pred začatím tohto úkonu, inak mu odmena nepatrí. To neplatí v prípade, ak je potrebné úkon právnej služby vykonať bezodkladne.

Cenu poskytovania služieb (výšku odmeny) advokáta stanovuje vyhláška  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Vyhláška dáva advokátovi priestor aj na individuálnu dohodu s klientom.